Yudai ChibaCredits

(2018)
as
(2017)
as Okuyama
(2017)
as Serikawa Takamine
(2017)
as Okuto Morizo
(2017)
as Ryo Yoake
(2017)
as Teacher Hojo
(2017)
as Masayoshi Taniguchi
(2016)
as Kaname
(2016)
as Nakauchi
(2016)
as Koji Tamura
(2016)
as Takumi Shirakawa
(2015)
as
(2015)
as Haru
(2015)
as Masayoshi Taniguchi
(2015)
as 桂木結平
(2014)
as Kikuchi Tōma
(2014)
as Shintaro Numata
(2012)
as Mitsukuni Haninozuka
(2011)
as Alata / Gosei Red
(2011)
as Alata
(2011)
as Alata / Gosei Red
(2010)
as Alata / Gosei Red
(2010)
as Gosei Red (voice)